Onze landgenoten

Print
Zondag op de zevende dag hoor Ik Karel De Gucht zeggen: 'Het wordt tijd dat de Waalse Politiekers doen wat afgesproken is in het regeerakkoord, nl. werknemers straffen en van den dop afgooien'.
Dat vindt De Gucht veel belangrijker dan de splitsing van Brussel, Halle,Vilvoorde.
Dat zal wel zijn dat De Gucht zo redeneerde, werknemers van den dop afgooien en zo de kleine man geld afpikken is ook veel gemakkelijker dan de splitsing van B.H.V.
De H. Stevaert zei enige tijd geleden op de vraag waarom er in Vvlaanderen zoveel flitspalen staan en in Wallonië maar enkele: Wij zullen de waalse Politiekers er op moeten wijzen dat ook daar meer flitspalen moeten geplaatst worden. Wil de H.Stevaert de Waalse Politiekers verplichten om ook de burgers die hen verkozen hebben op een laffe manier de centjes af te pakken?
Ik hoor zelfs gewone mensen zo praten, en dit omdat de gewone man dikwijls niet weet wat er achter de redenering van de Politiekers schuilt. De Vlamingen moeten eens goed nadenken over onze Politiekers.
Wij moeten zeker niet zeggen " IN DE WALEN MOET DAT OOK MAAR" Nee wij moeten eens nadenken, of de Vlamingen zo moeten uitgeperst worden, en ons afvragen of het wel nodig is om ons zoveel zware boetes op te leggen, en voor het minste, werknemers van den dop af moeten gegooid worden.
De Waalse verkozenen van en door het volk, helpen hun onderdanen om behoorlijk te kunnen leven. Onze Vlaamse Politiekers zijn goed bezig ons, en vooral de kleine man niet arm maar straatarm te maken. Stevaert en de SPA op kop, en de liberalen doen daar graag aan mee.
Dus Ik vind dat de Waalse Politiekers weel meer goed doen voor de mensen, en er zijn Vlaamse Politiekers die gewoon het tegenovergestelde doen.