Accijnsverhoging

Print
"Accijnsverlaging" vanaf €1.21 voor diesel om hoge prijs te compenseren.Eerst en vooral is dit een goedkope verkiezingscampagne! Eigenlijk zouden Diesel ,stookolie
en benzine duidelijk moeten verlagen in prijs;daar ze nu toegeven dat ze ons al zovel jaren in 't zak gezet hebben.Want bijvoorbeeld benzine kost louter 8Bfr. en de verkoopprijs was toch 25Bfr. of meer!De rest is louter accijns en Btw en niet de winst van een tankstation.De verhoging van de prijs van zoveel artikelen is onrechtstreeks afkomstig van de prijsverhoging van brandstof!Maar de Btw stijgt gelijkmatig op elk produkt door reeds een hogere Btw op stijgende brandstof ennogmaals hoger op elk produkt dat stijgt in prijs;en dit reeds gedurende jaren;Dus de Btw en/of accijnsverlaging is zand in e ogen strooien m.a.w. er wordt alleen over die toch maar minieme accijnsverlaging gesproken met het oog op verkiezingen.