S&D peilt bij buurtbewoners naar verkeer in Tulpenstraat

De voorbije weken gingen de gemeenteraadsleden van S&D op pad in de Tulpenstraat in Houthalen-Oost. "We vinden de huidige inrichting van deze primaire ontsluitingsweg voor Houthalen-Oost niet goed", aldus Melissa Bosmans van S&D. "De voorbije jaren heeft het gemeentebestuur op vraag van de buurtbewoners een aantal snelheidsbeperkende ingrepen op deze weg uitgevoerd.

stijn van dingenen

Er werden wegversmallingen geplaatst met groene paaltjes en over een afstand van 500 meter moeten passanten liefst 6 rijbaankussens trotseren. Ingrepen die nodig waren om de snelheid op deze weg naar beneden te halen. Echter, de keuze voor de materialen alsook de opstellingen ervan zijn vandaag absoluut niet gebruiksvriendelijk. De obstakels zorgen ook voor onveilige situaties. Daarom dat we als S&D de herinrichting van de Tulpenstraat in januari al op de agenda van de gemeenteraad plaatste."

Veiligheid

"Ondanks onze argumenten inzake de veiligheid van de weg, het feit dat de hulpdiensten gehinderd worden door deze obstakels, het feit dat deze weg helemaal niet gebruiksvriendelijk is voor de passanten, maar ook niet voor de vele toeristen die naar Hengelhoef afzakken en het feit dat bijvoorbeeld de sneeuwruimers niet kunnen worden ingezet op de Tulpenstraat, blijft het bestuur halsstarrig vasthouden aan de huidige inrichting", aldus fractieleider Stijn Van Dingenen. "In haar argumentatie haalt het bestuur hierbij aan dat de buurtbewoners vragende partij zijn om de weg te houden zoals hij nu is. Dat konden we niet geloven en dus gingen we met een bevraging op pad in de buurt."

Herinrichting

"Alle bewoners van de Tulpenstraat, vanaf het kruispunt met de Weg naar Zwartberg tot aan de Donderslagweg werden bevraagd. Zowat elke buurtbewoner werkte mee aan deze bevraging. En de resultaten zijn duidelijk: de buurt wil dat er dringend werk gemaakt wordt van een herinrichting van deze weg. Om dit te staven, geven we enkele resultaten van de enquête mee:

-- 81,3% van de buurtbewoners vindt de huidige ingrepen op de Tulpenstraat een slechte oplossing

-- 54,2% van de buurtbewoners geeft aan dat de veiligheid op de Tulpenstraat met de huidige ingrepen niet verbeterd is

-- 97,9% van de buurtbewoners kon zelf al vaststellen dat er nog steeds hard en roekeloos gereden wordt op de Tulpenstraat

-- 72,9% kon zelf al vaststellen dat de huidige wegingrepen op de Tulpenstraat tot verkeersagressie leidden

-- 72,9% van de buurtbewoners vindt het rijcomfort dat de huidige weg biedt ronduit slecht

Herinrichting dringt zich op

De enquête geeft duidelijke cijfers weer. De buurtbewoners vinden dat de weg in zijn huidige toestand niet goed is. "Daarom polsten we ook bij de buurtbewoners hoe zij dan wél de toekomst van de Tulpenstraat zien", aldus Stijn Van Dingenen. "37,5% van de bewoners wil de weg volledig herinrichten met structurele ingrepen zoals verhoogde kruispunten en degelijke wegversmallingen. 18,8% van de buurtbewoners wil alle ingrepen gewoon weg en is vragende partij dat de politie nadien op regelmatige tijdstippen onaangekondigde snelheidscontroles uitvoert. En het merendeel van de buurtbewoners, liefst 41,7% is voorstander om alle ingrepen te verwijderen en te vervangen door een aantal flitspalen. Duidelijker kunnen de signalen van de buurt dus niet zijn. Als S&D zullen we deze weginrichting blijven aankaarten in de gemeenteraad. In een bijzondere commissie die we in het voorjaar bijeen willen roepen, gaan we als S&D op een constructieve manier een herinrichtingsplan voor deze weg voorleggen. Hierbij hopen we dat het gemeentebestuur oor zal hebben naar datgene wat er leeft binnen de bevolking."

De volledige resultaten van de bevraging vind je terug op www.jawijzienjouzitten.be.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer