Overlijden van de paus (3)

Print
Overlijden van de paus (3)

Overlijden van de paus (3)

Niets dan goed over de doden, zeker niet de paus blijkbaar. Maar mag ik de mensen er toch aan herinneren dat paus Johannes Paulus II hard heeft gestreden tegen abortus, tegen euthanasie, tegen homoseksualiteit en tegen voorbehoedsmiddelen. Mag ik aan iedereen vragen ook een traan te willen laten voor die mensen die door deze goedgelovigheid en gebrek aan nuance zijn gevangen genomen en slachtoffer geworden zijn van deze strijd die hij heeft gevoerd? Zij het mensen die gestorven zijn aan aids, brutaal verkrachte vrouwen die een kind moesten krijgen, de mensen die omwille van het geloof geen euthanasie konden krijgen. Mag ik mij uit naam van vele mensen binnen en buiten de Katholieke Kerk ook verontschuldigen voor deze minder goede kenmerken van deze anders wel zeer vrome man die een bittere strijd heeft gevoerd tegen het antisemitisme en gepleit heeft voor vrede, maar ook zijn fouten had.