Lichten aan

Print
Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt er nu voorgesteld om steeds met de autolichten aan te rijden met het argument ‘Laat u zien of je bent gezien’. Om dezelfde reden zou men ook kunnen stellen om steeds met de ruitenwissers aan te rijden ook al de zon schijnt, enz.; natuurlijk te zot om los te lopen. Betere voorstellen zijn bijvoorbeeld: a) auto- en motolampen te produceren die automatisch aanslaan wanneer de zichtbaarheid te wensen overlaat, b) sensoren in de auto’s in te bouwen om de autorijder erop attent te maken dat hij/zij de voorrijdende auto te snel nadert. c) Door het drukke verkeer worden wij meer en meer verplicht om goed uit onze ogen te kijken. Zonder het zelf te beseffen, hebben vele mensen problemen met hun ogen. Daarom zou het beter zijn verplichte ogentesten op te leggen aan autobestuurders vanaf een leeftijd van 45 of 50 jaar, gevolgd door een drie- of vijfjaarlijkse controle van de ogen.
Heel wat autobestuurders veroorzaken een verkeersongeval ten gevolge van oogkwaaltjes met als gevolg een foutieve inschatting van het wegverkeer. Deze oogkwaaltjes, beginnende of verborgen oogkwalen, worden gewoonlijk ontdekt NA een verkeersongeval. Het voorstel of de oplossing van het probleem is een preventief onderzoek van de ogen door de oogarts. De oogarts levert een attest af aan de verzekeringsmaatschappij dat de ogen van de autobestuurder in orde zijn en dat de autobestuurder mag autorijden. Wat de oogarts minimaal dient te controleren, is te onderzoeken en vast te leggen door de verantwoordelijke instanties (overheid en verzekeringsmaatschappijen). De voordelen van het voorstel zijn: het voorkomen van verkeersongevallen, geen menselijk en familiaal leed, geen hospitalisatiekosten, geen materiële schade, geen werkverlet, enz., enz.