Lichten

Print
Het wetsvoorstel van enkele senatoren om steeds met de lichten aan te rijden, houdt toch meer in dan alleen maar het verbeteren van zichtbaarheid. Trouwens je kan de seizoenen bij ons toch niet vergelijken met de landen van hoge noorden van Europa.
Artikel 30 van het verkeersreglement is wat betreft het rijden met de lichten aan, heel duidelijk.
Het verplichten van de auto's steeds met licht aan te rijden, zal nefast zijn voor de motorrijders en ook voor de zwakke weggebruikers, die minder zullen opvallen in het verkeer.
Aangezien de senatoren van drie verschillende partijen het wetsvoorstel indienen, neem ik aan dat ze over de eventueel in te voeren maatregel al een consensus hebben.
En ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het alweer om de poen te doen is.
Buiten het grotere brandstofverbruik waarvan onze staatskas door accijnzen en taksen allerhande, wel zal varen, komt er nog een gemakkelijke poenpakker bij. Immers, vergeten de lichten aan te steken zal wel onder de zware zware boetes vallen. Het geldgewin van die boetes gaat men al van verre zien aankomen.