Zorgverzekering

De bijdrage voor de zorgverzekering zal waarschijnlijk stijgen van 25 naar 42 euro wegens tekorten. Misschien is de redenering van de ontwerpers van deze belastingen toch niet helemaal juist.

Sydney

Immers iedereen die in een rusthuis verblijft krijgt een financiële tussenkomst van de zorgverzekering.

Dus mensen die pakweg vanaf de leeftijd van 70 jaar naar een rusthuis gaan, nog goed te been zijn, en een riant inkomen hebben krijgen ook een tussenkomst uitbetaald van de zorgverzekering. Daartegenover staat dat mensen die thuis zijn en door familie verzorgd worden, zelden een tussenkomst van de zorgverzekering krijgen. In dit geval moet je bijna zo goed als dement zijn om in aanmerking te komen. Maar als er een verpleegster bij de bejaarde in kwestie thuis komt om hem/haar te wassen ben je er zo goed als zeker van dat je wel een tussenkomst krijgt. Conclusie, eerst moet het geld kosten om dan (eventueel) geld te krijgen. Toch een rare redenering als je weet dat men, door middel van mantelzorg, zo veel mogelijk bejaarden thuis wil laten verzorgen.

Zou het toch niet beter zijn om deze redenering te herzien ?