San Marino

"Eerlijk gezegd heb ik het pas net te horen gekregen.", was het antwoord van

Gust Nulens - Hasselt

de schaapachtig Brugse WolfsburgerVanderheyden als hij van de ondervragende

reporter moet antwoorden op de stelling dat het enthousiasme (?) nu wel wat

getemperd zal zijn nu zowel Vanderheyden als Company geel geschorst, de o zo

belangrijke match tegen Servië vanuit hun warme TV-zetel mogen volgen. "Als

't hij het niet weet, wie moetet dan weten ?" vraagt aimabele Aimé

zichtbaar verbouwereerd, door deze stelling, in de allesregistrerende

VTM-camera. Alle onrespectvolle en geringschattende uitspraken over een held

als Jean-Marie moeten nu vervangen worden door de uitspraak van

multi-voetbalmiljonair Vanderheyden. Het probleem van het Belgische Voetbal

zit niet helemaal in het tekort aan technisch vernuft van ons

spelerspotentieel, wel en vooral in de gebrekkige organisatie van onze

Belgische Voetbalbond met aan het hoofd, één van de zwakste figuren uit de

geschiedenis van ons voetbal. Als dit (p)oeg(p)eeld staat als "gezicht" voor

ons voetbal is dat inderdaad de "grootste chemene teler" van onze

voetbalintelligentie. Dat de getallenteerde Company, moe getergd door de

trappen en de ellebogen, uiteindelijk zijn gele gram gaat halen in een fase

waar er verder geen enkel gevaar is om verder belachelijk gemaakt te worden,

wil ik hem vergeven. Vanderheyden moet misschien beter dringend verdwijnen

naar Duitsland omdat hij hier te lande geen voorbeeld meer mag zijn voor

onze zoekende jeugd. Vele voetbalzonen vragen beslist een andere

nationaliteit aan om aan een, voor de Belgische clubs, voordeliger fiscaal

tarief in hun geliefde België te kunnen voetballen. Zelfs de Brabançonne

weigert in de toekomst verdere medewerking te verlenen in het stadion van

Boudewijn. Eerste maatregel naar succes in de Belgische Voetbaltoekomst :

het ontslag van de voltallige Belgische Voetbalbond. Dat ze elders hun

kroketten eten ! Bond zoekt voor dringende indiensttreding : mensen met

visie en daadkracht.