Zwartwerk

Volgens deze krant tiert zwartwerk welig in Vlaanderen.Volgens mij heel begrijpelijk.

Buitensporig hoge belastingen op arbeid jagen ondernemers en de werkende burger naar deze malafide praktijken.Vlamingen willen werken en liefst een belegde boterham verdienen.

Georges Prinsen - Herk-De-Stad

De inspectiediesten zullen een tandje bijsteken en meer controles uitvoeren.Daartegenover staat het gedoogbeleid en potverteren in Wallonië.Verschillende takken uit de sociale zekerheid kampen met torenhoge schulden.De miljarden Vlaamse Euro’s die jaarlijks naar Wallonië stromen zijn gekend en gaan in stijgende lijn.Onze machthebbers spreken van solidariteit.