Lotti

Helmut Lotti zet, in wederzijds overleg, een punt achter zijn huwelijk.

Rudi Vereecken - Terhagen

De reden hiervoor laat ik volledig buiten beschouwing en behoort inderdaad tot

de privacy van hem.

Wie gaat hij echter nu van de kerkelijke overheid inschakelen om ook zijn tweede

huwelijk ongeldig te laten verklaren zoals hij de eerste keer gedaan heeft door

bemiddeling van de ondertussen overleden Kardinaal Joos.

Was hij nu voor de tweede maal ook te jong zoals werd opgegeven bij zijn eerste

huwelijk? Zo ja, dan zal hij waarschijnlijk nooit volwassen worden.

Dat volwassen gehuwde mensen scheiden kan inderdaad gebeuren, zelfs veelvuldig

heden ten dage.

Maar waarom moest hij zonodig enkele jaren geleden een uitzondering zijn die een

kerkelijk huwelijk moest en kon ongeldig laten verklaren om zogezegd met

een propere lei te kunnen beginnen.

Misschien dat hij nu eens kan proberen rechtstreeks bij Kardinaal Danneels,

financieel zal het voor hem geen probleem zijn deze kosten te dragen, iets wat

voor gewone simpele burgers zo goed als uitgesloten is.

Die arme BV's toch.