thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Pensioenen

BV Vande Lanotte zegt in 'Dag Allemaal', ons een goede dag en herinnert ons eraan dat de pensioenen wel betaalbaar blijven, maar het zal een mager beestje zijn.

Michel Cremers - Zonhoven

In het editoriaal van vandaag, 30.03.5 gaat onze krant, HVbL op hetzelfde thema verder.

De elementen die de krant aandraagt, langere levensverwachting, te vroeg uit het arbeidsproces stappen, hebben zeker een oorzakelijk verband met de pensioenbetaalbaarheidsproblematiek.

Maar het is maar het halve plaatje van ons pensioenbetalingsprobleem. Fouten gemaakt door onze bestuurders uit het verleden, breken ons nu reeds zuur op en zullen dat in de toekomst in een nog grotere mate doen. We zitten wat de pensioenen betreft in een 'repartitie- of omslagsysteem'. Wat wil zeggen dat de huidige actieve generatie betaalt voor de pensioenen van de vorige generatie(s).

En wanneer deze bijdragen niet volstaan legt de staat, - wij allemaal dus- het verschil bij uit de algemene middelen (begroting) van het lopende jaar. Want pensioenreserves hebben onze vroede bestuurders niet aangelegd.

Daar in ons land veel te lang een politiek werd gevoerd, waarbij men 'wafels met een dubbel ijzer' bakte, verzonk ons land in een immense schuldenput. Die schuldenput speelt ons ook vandaag parten bij het betalen van de pensioenen.

In sommige van de ons omringende landen, haalt men ook inkomsten uit de opbrengsten van pensioenreservefondsen. Die dan kunnen aangewend worden om pensioenen te betalen.

Enkele jaren geleden beviel dezelfde BV-Vande Lanotte van een fantastisch idee, namelijk het Zilverfonds. Het Zilverfonds zorgt er op dit ogenblik voor dat de schuldafbouw iets vlugger kan gaan dan normaal het geval is. Het was echter van de minister erg misplaatst de goegemeente een rad voor ogen te draaien dat het hier bovendien over een spaarpotje ging. Niemand kan 'hetzelfde' geld tweemaal uitgeven. Maar voor het eigen electoraal profijt zijn wellicht alle knepen goed.

Aangeboden door onze partners