Grondwet

Zelfs gedurende de Paasdagen hoor je onze landgenoten verwijzen naar de grondwet. En net zoals de Franstalige grondwet-'specialisten' die door de commissie VandeLanotte- Reynders worden geraadpleegd en die om het even wat uitvinden om te 'bewijzen' dat de Brusselse randgemeenten niet écht in Vlaams- Brabant liggen, zo blijken ook onze mede- burgers de inhoud van de grondwet niet te kennen.

Willy Alenus - Oostende

Telkenmale hoor je weer dat artikel één van de grondwet stelt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Voor wie de nummering van de grondwets- artikelen belangrijk vindt, - het gelijkheids-beginsel maakt deel uit van artikel 10 en wordt zo een beetje verstopt achter de aanhef. De eerste zeven artikelen van de grondwet leggen haarfijn uit dat België een federale staat is en hoe die eruit ziet met zijn gewesten, gemeenschappen, taal- regio's en provincies. En het zijn precies die zeven artikelen die sedert 1980 continu worden geschonden door het voortbestaan van het gerechtelijke arrondissement Brussel- Halle- Vilvoorde en de kieskring die dezelfde naam draagt. "De grondwet is er voor de idioten ("pour les imbéciles"). Het gezegde komt niet van mij en ook niet van de zes miljoen Vlamingen