De grootste Belg

De VRT houdt een referendum voor de verkiezing van de “Grootste Belg”. We moeten niet naast de vraag antwoorden. We worden uitgenodigd om de grootste BELG aan te wijzen.

Hubert Spons - Tongeren

Volgens mij moet daarom José HAPPART aan de lijst der genomineerden toegevoegd worden. Hij verpersoonlijkt volledig en meer dan wie ook de bedoelingen van de oprichters van België:

België is een Franstalige staat,

die in het Frans moet geregeerd worden,

door Walen en verwaalste Vlamingen,

in dienst van de Waalse belangen,

en dat tot het einde der tijden.