Belastingen

Binnenkort is het twee jaar geleden dat wij een huis kochten. We moesten volgens de notaris klein schrijfgeld betalen, wat voor ons doorslaggevend was in de aankoop van het huis.Toen we voor de lening op de bank gingen vroeg de bankbediende of we nog eigendommen hadden. Ik heb toen de informatie doorgegeven dat ik de helft van een huis bezit, waar mijn vader het vruchtgebruik mag van hebben. De bankbediende heeft dat doorgegeven voor onze lening in orde te maken. De notaris heeft dezelfde vraag gesteld en hetzelfde antwoord gekregen van mezelf maar heeft daar niet op gereageerd. Nu twee jaar later krijgen wij een aangetekende brief in de bus met daar in een rekening van 7250€ die wij moeten betalen voor 5 april. Deze rekening komt overeen met het verschil tussen het klein- en groot schrijfgeld. Dit betekent dat wij een controle hebben gehad van het ministerie van financiën. Omdat ikzelf de helft van een huis bezit moeten wij groot schrijfgeld betalen bij aankoop van een huis volgens de belastingen.

Jan Vrijens - Munsterbilzen

Juist is juist en het zal wel allemaal kloppen, maar als de bank het weet en niets zegt, als de notaris het weet en niets zegt en zelfs als er in de documenten staat dat mijn moeder overleden is waaruit ze kunnen concluderen dat er weleens een schenking is geweest, zwijgt iedereen. HOE MOETEN WIJ HET DAN WETEN ??

De notaris die ons kon en moest inlichten heeft natuurlijk een clausule in het contract dat na onderzoek het "verlaagd registratierecht" niet van toepassing is.

Ik wil maar aangeven dat de notarissen hun plichten moeten nakomen om de mensen te informeren want de mensen die gaan werken voor hun huisje zijn alweer de dupe van deze onhebbelijke mensen.