thumbnail: null
thumbnail: null

Gemeenteraad Lommel

Provincie volgt klacht over gemeenteraadsverslag niet (24.3.3005, blz. 16)

Jan Bouly - Lommel

De titel van uw artikel luidt : Provincie volgt klacht over gemeenteraadsverslag niet.

Deze titel is misleidend en niet correct.

Mijn klacht bij de gouverneur betrof voornamelijk het feit dat het stadsbestuur tijdens de maanden december, januari en februari geen verslag meer publiceerde in het officiële infoblad. Art. 4 van het reglement van orde van de gemeenteraad schrijft voor dat het verslag wél moet worden gepubliceerd in het officiële infoblad. Vandaar de klacht. De gouverneur heeft gesteld dat art. 4 van het reglement van orde inderdaad voorziet in een plicht tot publicatie in het infoblad. Vandaar vraagt de gouverneur dat het stadsbestuur het reglement aanpast. Met de klacht wilde onze fractie aantonen dat het stadsbestuur zich niets gelegen laat aan een inbreuk op haar eigen huishoudelijk reglement. De niet-publicatie is een beleidskeuze waar de gouverneur zich uiteraard niet tegen kan verzetten. Ondermeer over deze beleidskeuze vindt op 4 april een bijzondere gemeenteraad plaats op verzoek van de verenigde oppositie (CD&V en VLD), omdat het niet zinvol is om na middernacht nog te starten met een debat over 11 agendapunten van de oppositie. CD&V en VLD verzochten de voorzitter van de gemeenteraad omstreeks middernacht om de agendapunten van de oppositie te verdagen, gelet op het gevorderde uur en omdat bij aanvang van de gemeenteraad een anderhalf uur durende powerpoint presentatie had plaatsgevonden. De voorzitter wenste hier niet op in te gaan en vandaar dat de oppositie dan maar besliste om alsnog een extra gemeenteraad samen te roepen op 4 april. De gemeenteraad van afgelopen dinsdag was geen extra gemeenteraad, wel een gemeenteraad op de gebruikelijke dag van de maand, weliswaar symbolisch samengeroepen door de oppositie. Eén en ander werd door VLD en CD&V aan uw correspondente meegedeeld in diverse persberichten.