BHV-vergiftiging

Men zou er goed aan doen de leeftijd van schrijvers van lezersbrieven te vermelden, want hoe ouder men wordt des te meer men vergiftigd wordt door problemen die nodeloos aanslepen door de koppigheid van een beschermde minderheid, m.n. de Franstaligen in België.

J. Baerten - Spanje

Ik die er binnen minder dan twee maanden 69 word, ben het ter plaatse trappelen en onafgewerkt laten van de staatshervorming beu. De Belgische democratie heeft nu eenmaal, na lang wachten - aan beide zijden van de taalgrens overigens, laten we het niet vergeten - beslist de kunstmatige twee- ,zelfs drietalige staat leefbaar te houden door hem te hervormen tot een federale staat, zoals Duitsland(zelfs zonder taalproblemen )en andere. Laten we nu niet zeuren over de laatste loodjes en terug willen naar wat tot een revolutie had kunnen leiden. Ik denk aan de Leuvense universiteit, aan Voeren, Komen, Brabant. Maar wat dit laatste betreft, heeft men Michel te snel zijn gading gegeven zonder onmiddellijk de tegenwaarde te eisen . De Vlamingen zijn nog steeds niet snel genoeg op de bal, om het in voetbaltermen uit te drukken.Buitenlandse handel en mobiliteit maken deel uit van globale pakketten op nationaal en zelfs internationaal vlak,akkoord; maar ook op het regionale.Dus beslissen in samenspraak,zoals voor de wapenhandel onlangs is gebeurd