Provincies

De Heer Van Den Brande (CD&V) stelde zich onlangs –wederom- vragen bij het “Belgisch samenlevingsverband”. België zou, zo zegt hij, geen eenheid meer vormen. Als voorbeeld hiervan ziet hij het feit dat er geen Belgische arbeidsmarkt is. Als er in België niet één, maar twee arbeidsmarkten zijn, hoeveel zouden er dan in de VSA of in Duitsland zijn?

Yann Verbeeck - Vorselaar

Natuurlijk, alles hoeft niet centraal geregeld te worden, maar men hoeft geen taken te delegeren naar nieuwe centralistische besturen –het Vlaams en het Waals Gewest- maar wel naar de provincies. Inderdaad vormen deze geschikte tussenbesturen, vergelijkbaar met de provincies in Nederland, een ideaal decentralisatiepunt, stukken efficiënter dan de taalgebonden Gewesten. Aangezien taal niets te maken heeft met economie, dienen er ook logischerwijs geen deelstaten te zijn die net aan taal hun economische macht ontlenen