Hereniging

Het politiek klimaat in België wordt nu al maanden vergiftigd door de kwestie B-H-V. Nooit werd gevraagd naar wat de burger van deze eis vindt. Als gewone man of vrouw vraagt men zich af of men nog iets te zeggen heeft, of de politici nog wel naar hem of haar luisteren. Is er ooit aan de mensen gevraagd of zij het eens waren met de splitsing van Brabant, van buitenlandse handel of van mobiliteit? De niet aflatende vragen van de deelgebieden naar een steeds meer homogeen territorium en steeds meer bevoegdheden leiden helemaal niet naar een beter bestuur. Ze zorgen integendeel voor meer blokkeringen en meer communautair gekrakeel. Zou het niet nuttiger zijn de deelgebieden zélf in vraag te stellen en, in het kader van een verenigd Europa, te beginnen met de hereniging van België?

Joachim Ganseman
Aangeboden door onze partners