Hoge score van Genk

Volgens een onderzoek in de 13 centrumsteden van Vlaanderen scoort de stad Genk het best (HBvL 24 maart). Genk staat inderdaad 26 keer op de eerste

Marc Martens

plaats. Wij waarderen Genk om zijn sportprestaties, voor het groen en de

natuurgebieden, voor de open ruimtes en de properheid. Genk staat ook op de

eerste plaats voor zijn kwalitatief degelijke sociale woningen, kinderopvang, ouderenzorg en buurtgerichte initiatieven,… Nochtans is Genk de centrumstad met de laagste inkomens. De belastingdruk is er dan wel bijzonder laag in vergelijking met Hasselt, Mechelen, Leuven, Kortrijk,… Tegen burgemeester en schepenen zou ik dan nu ook willen zeggen: voer de plannen uit voor een nieuw centrum, de welzijnscampus moet er zo vlug mogelijk komen. En tegen de bouwmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts: doe verder met nieuwe projecten in Genk, dit ondanks het zeer hoog percentage van sociale woningen dat er nu al staat.

Aangeboden door onze partners