Gokken op duiven

"Lotto start met gokken op duiven" (HBvL 24 maart) Deze titel dekt eigenlijk maar een gedeelte van de lading. De Lotto wil niet gokken op duiven 'in het algemeen' maar op een beperkt aantal eigenaars, de zogenaamde 'grote liefhebbers' die veel goede duiven kopen, die grote hokken bouwen en met veel duiven spelen. Hun prestaties zijn in verhouding vaak kleiner dan die van de kleine, volkse liefhebbers die minder duiven zetten maar hun prestaties vallen op en daardoor zullen zij straks op die lijst komen te staan. De 'kleine liefhebber' mag dus weer gewoon toekijken en een Lottoformulier invullen. Het gokspel zelf wordt een nieuw reclamekanon voor diezelfde grote hokken en de 'kleintjes zullen ook dat weer helpen betalen want door die Lotto worden voer, bijproducten en duiven op hun beurt ook weer duurder. Gokken op duiven is de duivensport nog meer het imago bezorgen van een geldsport te zijn. Alle duivenliefhebbers klagen dat hun hobby steeds minder leden telt. Nu hebben ze een kans om hun sport te verdedigen: stuur de Lotto wandelen.

Jaak Nouwen

Meer over Rode Kruis

Aangeboden door onze partners