Nederlandse inwijkelingen

Ik had gehoopt dat de briefschrijver van gisteren vrijdag enkele van de 'legio voorbeelden' had opgenoemd die hij zegt te hebben van problemen met Nederlanders in België. Waarschijnlijk zou de schrijver met geen woord hebben gerept over wat deze mensen in dit land tenslotte toch allemaal besteden. Ik kan wel enkele van die voorbeelden noemen: het betalen van belastingen, de aanschaf en het onderhoud van auto's, het betalen van verzekeringen, een poetsvrouw, een tuinman, de aankoop van levensmiddelen, mazout, medische verzorging, enzovoort. Ik denk niet dat de briefschrijver tot de middenstand behoort want dan zou hij met die Nederlanders en die extra inkomsten maar al te blij zijn.

H.J. Schoenmakers
Aangeboden door onze partners