Verzet tegen zandontginning

Burgemeester Peumans verzet zich tegen zandontginning. Hij vreest voor het landschap! Er zou stof en geluidsoverlast zijn voor een woonzone op 74 meter afstand. Ruimtelijk gezien is de ontginning ook niet te verantwoorden; de verkeersafwikkeling en de hinder voor een nabijgelegen landbouwbedrijf ook niet. Dassenburchten moet gespaard blijven, de landschapswaarden moeten gevrijwaard worden tegenover de uitbating van de steenbakkerijen van Membruggen. Allemaal mooi, en goede argumenten om het leefmilieu en leefkwaliteit te sparen ware het niet dat Riemst spijtig genoeg met twee maten en twee gewichten meet. Wat te zeggen van een BPA waarin de voorgeschreven bufferzones helemaal niet bestaan? In datzelfde BPA worden ongeldige bouw- en milieuvergunningen verleend, en een metaalbewerkende fabriek neergepoot op amper zes meter van de perceelsgrens met een bewoonde woonzone. Nergens valt nog een bufferzone te bespeuren. Wat te denken van het negeren van diezelfde gemeente Riemst, die weigert de vernietiging door de bestendige deputatie van de vergunningen uit te voeren? Indien men hoog van de toren wil blazen moet men onomstotelijk conseqeunt zijn in zijn ideëen en last but not least, zeker in zijn handelen.

J.J. Nivelle