Stevaert

De rede door Stevaert gehouden tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van het 120 jarig bestaan van de PS, voorgezeten door Di Rupo, was echt beschamend en vernederend. Hij openbaarde dat hij het onderdanig knechtje van de Waalse Socialistische partij was, zijn Frans niet zo goed en zijn Nederlands eigenlijk niet beter, en dat het niet veel gescheeld had of hij was ook een Waal geweest. Waarheden als een koe, maar als dit de instelling is van de partijvoorzitter van Spa. Nu heeft de zachte aanpak tegenover onze Franstalige landgenoten inhoud gekregen. Zulke onderkruiperij tegenover de bonzen kende ik tot nu toe alleen van de journalist Zinzen, maar Stevaert is een meer dan waardige opvolger. Zulke politici kunnen we in Vlaanderen missen als de pest.

J.C.