Belastingbrief weer te laat

Elke goedgeaarde burger met gezond verstand zal het wellicht niet erg vinden dat de belastingsbrieven te laat zullen gedrukt worden. Dit zal hem nochtans geen enkel voordeel opleveren.Uitstel betekent uiteraard geen afstel.

Frans Clymans - Hasselt

Wat mij hierin mateloos stoort is dat de overheid zich zonder blikken of blozen denkt zich van alles te mogen permitteren.Altijd maar opnieuw. Als een hardwerkende KMO-er 1 dag te laat is met zijn wettelijke aangiftes of met het betalen van zijn bedrijfsvoorheffing of een andere belasting, wordt hij gestraft alsof hij de ergste crimineel is. De overheid zou er goed aan doen in eigen boezem te kijken, en in plaats van steeds na te gaan waarin het bedrijf heeft 'gefaald', de zelfstandige integendeel te belonen voor datgene wat hij positief heeft bijgedragen tot de algemene welvaart van onze samenleving. Vergeten we maar niet dat onze economie draait op de inspanningen van de bedrijven en de hartwroetende zelfstandigen!!