Splitsing BHV is

Ik popel niet van vreugde voor de oplossing Popelier die het hele huis verbouwt omdat de badkuip lekt. Wat de timing betreft, lijkt het mij gevaar-lijk alles naar het einde van de legislatuur te verschuiven, want de regering kan over dit probleem(of een ander) struikelen .

Prof dr. em. J. Baerten - Spanje

.en dan worden de verkiezingen opnieuw zonder de splitsing gehouden voor een nieuwe legislatuur. De Franstaligen zullen dan ongetwijfeld 50 jaar ongesplitst B-H-V kunnen vieren. Dit is niet ernstig! Onbevooroordeeld vind ik dat de oplossing Leus wel expliciet is (over die van Rimanque zegt u niets,dus kan ik er niet over oordelen): zij stelt duidelijk dat de wetgever gekozen heeft voor een provinciale indeling, die de splitsing vereist. Het gevaar is groot dat,als men de provinciale indeling ter discussie stelt, we heel het debat over het al dan niet afschaffen van de provincies op tafel krijgen.En dan zijn we weer weg voor een legislatuur meer.Splitsen dus: even veel recht voor Vlaams Brabant als voor de Waalse tegenhanger.