Verplichte banen voor allochtonen

Het is verkeerd als we ervan uitgaan dat dit een probleem is dat wordt veroorzaakt door discriminatie of dat dit een bewuste keuze is van werkgevers. Het is meer een structureel probleem geworden, mee veroorzaakt door lokale overheden en de bedrijfswereld alsook de ingeweken allochtonen, vooral door hun bewuste keuze van verblijfplaats, We kunnen dit niet oplossen door bedrijven te verplichten om allochtonen in dienst te nemen, dat zou alleen maar het probleem verleggen naar de autochtonen, iedereen heeft het recht op gelijke kansen op een betrekking, maar door deze maatregel lok je enkel uiterst rechtse reacties uit. Het probleem moet meer regionaal/geografisch aangepakt worden. Bij een goede spreiding van

C.C.

allochtonen nationaal gaat er ook een beter resultaat geboekt kunnen worden betreffende multiculturele werkomgevingen. Daarnaast moet men ook rekening houden dat het voor bedrijven een aanpassing is, als men mensen in huis neemt met een ander levenswijze, om het eenvoudig uit te drukken. Naast het wekken van

nieuwsgierigheid, kan het ook leiden tot spanningen omdat verwachtingen bij alle partijen anders ligt. Men kan beter trachten te komen tot een algemene regelgeving, vanuit de overheid en de sociale partners en de bedrijfswereld, die tot een betere integratie leidt van alle werknemers in een werkomgeving en die toelaat toe te zien dat er niet kan gediscrimineerd worden en dat allochtonen geen misbruik kunnen maken van anti-discriminatiewetten.