Glasbollen

Stad Hasselt geeft aan alle inwoners de mogelijkheid om via de

verschillende 'glasbollen' gekleurd en wit glas te helpen recycleren.

Normaal gebeurt dit ordelijk, maar ondanks de wettelijke aansporingen

dmv stickers en borden, loopt dit recycleren vaak de spuigaten uit.

Jean Nicolai - Hasselt

Een

voorbeeld kan u zien op bijgaande foto van zondagochtend. Het dumpen

van glas start meestal op de vrije zaterdagmorgen en loopt gestaag door

tot zondagnacht. De glasbollen staan opgesteld aan de rand van een

ordelijke wijk met verzorgde tuintjes en gesnoeide hagen. Eénmaal de

glasbollen gevuld, is het ordelijk recycleren echt wel gedaan. Het glas

dat vervolgens weelderig aan de voet van de glasbollen wordt neergezet

is afkomstig uit de wijde woonomgeving want meestal komen de

sluikstorters met limousines en bestelwagens om hun afval te dumpen. De

verpakking blijft meestal op de parking achter en waait eventjes later

gewoon over de straat en blijft dan vrij ergerlijk in de struiken of

hagen van de bewoners hangen. De dumpers zouden evengoed en gratis naar

het containerpark kunnen met hun afval'boodschap', maar die redenering

is blijkbaar wereldvreemd.

Het naastliggende parkeerplaatsje glimt van de glasscherven in de

laaghangende stralen van de laatste winterzon: een dichterlijke

omschrijving van een afgrijselijke mistoestand. Het achterliggende

speeltuintje nodigt de kinderen van de buurt uit tot ontspanning, maar

de glasscherven zijn dikwijls aantrekkelijker speelterrein, met

gevaarlijke toestanden tot gevolg. Sedert het maken van bijgaande foto

en het schrijven van deze tekst, vond een jonge kerel het nog nodig om

een tiental beeldbuizen aan de glas-stapel toe te voegen en velen

zullen zijn voorbeeld nog volgen vooraleer dit artikeltje verschijnen

zal. Wellicht komen de toegewijde stadsdiensten dit schaamteloze

vertoon wel opruimen omdat iemand met voldoende

verantwoordelijkheidszin hun telefonisch verwittigde. Mijn zoon baat

een chocolade-handel uit en moet in het aanschijn van deze groeiende,

blinkende afvalberg zijn klanten ontvangen. Persoonlijk tussenkomen in

een sociale reflex eindigt gewoonlijk in verbale agressie en schelden:

dit hebben we heel snel afgeleerd! Wil iemand anders deze glasbollen

niet voor een tijdje tegenover z'n deur staan hebben ?