Banalisering

Fouzaya Talhaoui voelt zich door de uitspraken van volksvertegenwoordiger Filip De Man geschandaliseerd. De Man stigmatiseert én criminaliseert zogezegd alle moslims. Kan niet en mag niet, zegt Fouzaya, want de meerderheid van de moslims is geïntegreerd.

Marie-Christine Stevens - Boortmeerbeek

Ze verwijst daarvoor naar de verkiezingen van de moslimraad. Het ultieme bewijs dat moslims democraten zijn voor het exlid van agalev. Ze vergeet er evenwel aan toe te voegen dat de opkomst bedroevend laag was en dat mannen en vrouwen gescheiden dienden te stemmen. Proficiat, wat een integratie, mevrouw Talhaoui!!! Als de uitspraken van De Man extremistisch en ondemocratisch zijn, wat is de moraal van de Koran en de Hadith dan? Wat is er dan zo democratisch aan het niet respecteren van de scheiding van Kerk en Staat, aan de ongelijkwaardigheid van man en vrouw gesymboliseerd in de hoofddoek, aan het recht van de man om zijn vrouw te slaan en te verstoten, aan het verwerpen van de vrijheid van meningsuiting, aan het oproepen om ongelovigen, christenhonden en joden te doden, homo's van hoge gebouwen gooien, .... Misschien moeten de dames en heren van het centrum voor racismebestrijding de Koran, de Hadith en het hele Shariarecht zelf maar eens onderwerpen aan hun antidiscriminatie - en antiracismewetten. De Man een extremist noemen omdat hij terecht scherp waarschuwt voor de gevaren van de snelle verspreiding van de Islam, dat is de wereld op zijn kop. Het is al te gemakkelijk om naar de sterk opgeklopte zaak Remmery te verwijzen om dan te concluderen dat er met de Islam in het westen fundamenteel geen probleem is. De banalisering van het gevaar van de Islam is een schande op zich en die zogezegd geïntegreerde woordvoerders van de Islam a la Talhaoui gebruiken hun eloquentie en ogenschijnlijke integratie om elk politiek debat over de Islam in het westen de kop in te drukken.