Moslims en democratie

Er heerst grote verontwaardiging in sommige kringen over de uitspraak dat

Benny Rutten - Ham

wie moslim is per definitie geen democraat kan zijn. Mogen we van deze

'verontwaardigden' nu een lange lijst verwachten met democratische

moslimlanden? Of een korte lijst? Of de naam van één enkel moslim-land dat

democratisch is en waar de mensenrechten niet worden geschonden. Turkije?

Neen, dat is een seculiere staat, waar het leger regelmatig is moeten

tussenkomen om de radicale islam een kopje kleiner te maken.

Een lijst maken met moslimlanden waar de burgerrechten met de voeten worden

getreden (Saoedi Arabie, Pakistan, Indonesie, Syrie, Egypte, Soedan,

Marokko,...) kost echter geen moeite.

We hebben hier een mooi Vlaams spreekwoord voor: wie het schoentje past

trekke het aan...