Moslims en democratie

De uitspraak van Filip Leman die als vertegenwoordiger van het Vlaams Belang deelnam aan het discussieprogramma de 7de dag op zondag, tart werkelijk alle verbeelding. Moslims zijn volgens hem per definitie geen democraten. Dit is werkelijk een zoveelste voorbeeld van hoe het Vlaams Belang na zijn veroordeling bewijst, geen enkel respect te hebben voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en duidelijk bewijst nog altijd dezelfde partij te zijn als het Vlaams Blok.

Andy Vermaut - Koekelare

Het Vlaams Belang bezondigt zich duidelijk aan discriminatie van de volledige Moslimgemeenschap door dit in het openbaar en op een openbare omroep te stellen. Daarenboven stelt Filip Leman onomwonden dat elke Moslim tegen de scheiding van kerk –en staat is, dat elke Moslim geen respect betoont voor vrouwenrechten… Deze uitspraken zijn een zoveelste bewijs van het duidelijk racistische karakter van deze partij. Ik hoop dat mensen in de toekomst meer dan 1 keer zullen nadenken vooraleer ze op een partij als deze zullen stemmen. Vroeg of laat zorgt deze eenzijdige provocatie in onze samenleving voor het vergroten van de problemen tussen de allochtonen en autochtonen, gevoed door een klimaat van tentoonspreiding van haat ten opzichte van een gemeenschap die zich in dit programma niet kon verdedigen. Een samenleving wil die leefbaar blijven, mag deze verspreiding van grootschalige tekenen van onverdraagzaamheid niet langer dulden, maar moet ze met alle middelen die ze heeft, trachten te bestrijden en dit zowel aan allochtone als aan autochtone zijde