Zandontginning Riemst

Burgemeester Peumans verzet zich tegen zandontginning, Hij vreest voor het landschap ! Er zou stof en geluidsoverlast zijn voor een woonzone op 74 m afstand. Ruiimtelijk gezien is de ontginning ook niet te verantwoorden.De verkeersafwikkeling en de hinder voor een nabijgelegen landbouwbedrijf is ook niet te verantwoorden? Dassenburchten moet gespaard blijven !De landschapswaarden moeten gevrijwaard worden tegenover uitbating steenbakkerijen van Membruggen.

J.J. Nivelle - Riemst

Allemaal mooi, en goede argumenten om het leefmilieu en leefkwaliteit te sparen ware het niet dat Riemst spijtig genoeg met twee maten en twee gewichten meet?

Wat te zeggen van een B.P.A.waarin de voorgeschreven bufferzones helemaal niet bestaan?

In datzelfde B.P.A. ongeldige bouw-en milieuvergunning worden verleend, en een metaalbewerkende fabriek neergepoot op amper zes meter van de perceelsgrens met een bewoonde woonzone, en nergens nog een bufferzone valt te bespeuren ?

Wat te denken van het negeren van diezelfde gemeente Riemst, die weigert de vernietiging door de bestendige deputatie van de vergunningen uit te voeren ?

Indien men hoog van de toren wil blazen moet men onomstotelijk conseqeunt zijn in zijn ideëen en last but not least, zeker in zijn handelen.