Allochtonen en jobs

Print
Allochtonen en jobs

Allochtonen en jobs

Dat er niet gediscrimineerd mag worden als allochtonen over dezelfde kwalificaties beschikken als autochtonen, daar ben ik volledig mee akkoord. Maar sinds wanneer is voor het Centrum voor Racismebestrijding afkomst belangrijker dan kennis? Want daar
komt het, naar mijn mening, op neer als je invoert wat het Centrum wil