Terry Schiavo

Toen hij nog gouverneur van Californië was shockeerde Bush op een bepaald moment vriend en vijand omdat hij zich met een piepstemmetje stond vrolijk te maken over de smeekbeden van een panische, waarschijnlijk onschuldig ter dood veroordeelde grootmoeder die hij onverbiddellijk naar de deathrow had verwezen. 'O, please, don't kill me ..' zo piepte hij hilarisch schuddend van het lachen, de stem van de in doodsangst verkerende bejaarde vrouw imiterend.

Rob Berkmans - Achel

Wel, ik zou hem en zijn hypokriete 'voorvechters ' van het leven simpelweg aanraden om te beginnen een bezoekje te brengen aan het fotoverslag dat de Britse BBC journalist Robert Fisk op zijn webside bijhoudt van de Anglo-Amerikaanse burgerslachtoffers, en dit sinds het begin van de oorlog in Irak. (terug te vinden op http://www.robert-fisk.com/iraqwarvictims_mar2003.htm En daarna zou ik hem vragen wie een mens het recht geeft zoveel onmenselijk leed toe te brengen, zogenaamd in naam van de Allerhoogste.

Ik vrees echter dat hij er niet eens in zal slagen zijn maaginhoud beneden te houden en als dat wel lukt zou ik hem aanraden deemoedig te zwijgen over het recht op leven en een komapatiënte als Terry Schiavo een menswaardig levenseinde te gunnen.

Zei de brave borst overigens niet ooit in een TV-interview dat het 'God was die besliste over leven of dood, en niet G.W.Bush.. '?

Of heeft hij die intussen ook al het zwijgen opgelegd?

Overigens nog enkele feiten over G.W. Bush als 'Texas Texecutionar ' :

Van de 131 doodvonnissen die onder zijn bewind werden bekrachtigd waren er 29 uitsluitend gebaseerd op verklaringen van medegevangenen of psychiaters die hun client nooit hadden gezien of gesproken.

In 40 gevallen werd zelfs niet één bewijsstuk voorgelegd door de verdediging.

In 43 gevallen werd de beklaagde 'verdedigd' door een advokaat die achteraf wegens onbekwaamheid of zware beroepsfouten werd geroyeerd.

Van de 212 doodvonnissen die werden uitgevoerd sinds in 1976 de doodstraf in Florida opnieuw werd ingevoerd nam Bush er met zijn 131 er ruim 60 % voor zijn persoonlijke rekening.

En tot slot nog dit :

Van de 3700 gevangenen die op dit ogenblik in de dodencel zitten is volgens een recent onderzoek minstens 10 % mentaal gehandicapt.

Hetgeen volgens Bush in het geval van Terry Schiavo precies een argument is om zich te verzetten tegen een beëindiging van het leven.

Want, zegt hij, deze vrouw leidt geen vegetatief bestaan, ' she's only handicapped'. (.. )

Maar intussen vergroot hij door deze zaak in de openbaarheid zwaar uit te buiten uiteraard wel zijn politieke greep op het juridische systeem. En dat is natuurlijk aardig meegenomen.