Belastingbetaler

Ik vind het Spirit voorstel om de belastingbetaler te laten kiezen of men wil betalen voor het leger of een vredesfonds

V.D.

een goed idee. Het Belgisch leger is stilaan een expeditionair politiekorps aan het worden waardoor het veel geld kost en niets of weinig opbrengt voor de Belgische bevolking. Ik zou echter het voorstel willen uitgebreid zien zodat men enkel verplicht is belastingen te bepalen voor zaken van algemeen nut zoals o.a.: politie, wegen, gezondheidszorg, water, milieu,... maar niet meer voor zaken waar alleen maar een bepaalde bevolkingsgroep mee gediend is. Zo vind ik dat het niet kan dat van de belastingen die ik betaal een deel gaat naar wedde's van pastoors, imans, rabbi's, ... Ook vind ik dat men moet kunnen beslissen aan welke politieke partij men

het deel van de belastingen voor partij financiering wil af

staan. Verder vind ik dat men ook moet kunnen beslissen of

men al dan niet wil of een deel van het eigen belastinggeld

naar zaken zoals het Centrum Leman gaat. Ik vind het niet kunnen dat men belastingsgeld voor politieke zaken, waar ook een deel van de bevolking niet mee akkoord is, zomaar gebruikt. Als men in Brussel beslist om in de natuurgebieden in België giraffen uit te zetten en ik vind dit onzin, dan wil ik kunnen eisen dat hiervoor geen geld dat van mij komt voor gebruikt wordt. Ik wil enkel betalen voor zaken

van algemeen nut en verder voor zaken waar ik achter sta.

Ik wil niet betalen voor dingen waar ik tegen ben en voor organisaties en partijen waarmee mijn gedachten niet overeen komen.