E.U.-Kroatië

De E.U. wil de onderhandelingen met Kroatië over een toetreding opschuiven als generaal Gotovina niet wordt overgedragen aan het V.N. tribunaal in Den Haag. Heel de houding van Europa in de Balkanoorlog was hypocriet. De moslims werden er steeds als slachtoffers gezien mede door Amerikaanse propaganda.

V.R.

De V.S. wou immers Navo bondgenoot Turkije niet tegen het hoofd stoten en/of wou vermijden dat dit land zich eventueel zou gaan moeien. De Kroaten werden wat aan hun lot over gelaten. Na tijden van oorlog zijn daden die door het eigen kamp verricht werden voor het eigen kamp soms helden daden en voor de tegenstander misdadig. Dan volgt een stemming makerij om niet betrokken partijen te overtuigen van het eigen gelijk. Het zal voor de Kroaten zeker geen gemakkelijke situatie zijn. Heel de uitbreiding van de E.U. is een schijnheilige vertoning. Kroatië een volledig Europees land wil men nog wat van zich afhouden voor 1 generaal. Turkije, een land dat voor 97% in Azië ligt, een land met een niet-Europese cultuur, een land met een niet-Europese bevolking, een land dat met veel meer niet in orde is dan

het Europese Kroatië, dat de dood van vele Koerden op het geweten heeft, dat de genocide op de Armeniërs ontkend,... daarmee wil de E.U. onderhandelingen beginnen.

Met Oekraine, ook een volledig Europees land, wil men een partnerschap aangaan (op termijn) maar men wil het geen beloften maken op E.U. lidmaatschap.

Dit lijkt mij allemaal een politiek stinkend spelletje. Ik ben voor een vereningd Europa, een Europees Europa waarin al de Europese landen, als men aan bepaalde voorwaarden voldoet zitten, dus ook op termijn heel de Balkan en ook Oekraine. Met buurlanden van Europa zoals Turkije en Noord-Afrika kan men dan partnerschappen aangaan.