CD&Ven BHV

In mijn PC is een vertaalmachine ingebouwd die de hele en halve leugens van de politici van de “Vlaamse” partijen omzet in wat ze echt bedoelen. Ze is gespecialiseerd in verklaringen in verband met het etnisch conflict tussen Vlamingen en Walen.

Hubert Spons - Tongeren

Ik geef een voorbeeld aan de hand van de uitspraken van de voorzitter van de CD&V, Jo Vandeurzen, zoals u ze publiceert in HBVL-online van 19 maart.

“CD&V heeft de stellige indruk dat er binnen de federale meerderheid zeer ernstige pogingen worden ondernomen om een consensus te bereiken in het dossier B-H-V”. Vertaling: We weten dat de federale regering er alles aan doet om de “Franstaligen” ter wille te zijn en tegelijkertijd een verpakking zoekt om de Vlamingen te laten geloven dat ze een overwinning hebben behaald.

“De partij laat het dossier evenwel niet los en blijft druk uitoefenen”. Vertaling: Wij steunen alle manipulaties van de Belgische regering met volle overtuiging maar eisen dat de oplossing zo deskundig wordt gecamoufleerd dat ze niet de indruk wekt dat wij hebben geduld dat de Vlamingen weer een loer werd gedraaid. Bovendien willen wij de absolute zekerheid hebben dat onze beloning op Belgisch niveau de moeite loont. In die zin blijven wij onophoudelijk druk uitoefenen.

“Vandeurzen hoopt in de loop van de volgende dagen een duidelijk zicht te krijgen op de voorstellen van de federale meerderheid”. Vertaling: Hij hoopt in de loop […], maar natuurlijk weet hij dat daar niets van in huis komt. Om tactische redenen pleit hij onwetendheid..

“Maar hij beschikt niet over formele aanwijzingen dat het probleem B-H-V eerstdaags politiek zal worden gedeblokkeerd”. Vertaling: Voordat de besprekingen begonnen, wist de CD&V al dat de Belgische regering de zaak eindeloos zou laten aanslepen, in de hoop dat de burgers er genoeg van zouden krijgen. Dat mag hij evenwel niet toegeven, want voorkennis staat gelijk met medeplichtigheid.

P.S. Het geld dat ik aan mijn vertaalmachine heb uitgegeven is weggegooid geld. Elke volwassen burger met een normaal werkend geheugen en een beetje onderscheidingsvermogen kan het karweitje zelf opknappen.