Vergeving

Beknopt verslag uit de Senaat d.d. 17.03.5

Michel Cremers - Zonhoven

Als voorzitter van de reflectiekamer, de Senaat, moest de eerste burger van dit land, mevrouw Anne-Marie Lizin zeker weten ‘hoe ver, te ver is’ bij het naleven van het heilig principe van de scheiding der machten. Helaas reflecteerde ze te laat, nadat het kwaad geschied was. In het debat over haar positie als voorzitter van de hoge vergadering van de Senaat, verontschuldigde ze zich wel zeven maal.

De meerderheid, meestal goddelozen, scholden Anne-Marie Lizin haar schuld ‘tot zevenmaal zeventig maal' kwijt.

Want ze mocht blijven zitten.