Eurocraten

Het programma "2 vandaag" van 15/03/05 ook gezien. De Nederlandse europarlementariërs vragen 12.000 euro opslag. Als ze dat krijgen zullen ze hun declaratie gedrag aanpassen. Even specifiëren. Onze parlementariërs declareren dus reis en- verblijfsonkosten die ze nooit gemaakt hebben. Ze moeten daarvoor juist maar een onkostennota maken die niet gecontroleerd wordt. Naast hun riante jaarwedde krijgen ze een onkostenvergoeding (belastingsvrij) van 500 euro per dag dat ze in Brussel of Straatsburg moeten zijn. De reisonkosten worden nog eens afzonderlijk vergoed. Er zijn er die het vliegtuig, de trein, een taxi en of met eigen vervoer op een en dezelfde dag aanrekenen. Juist maar onkostennota invullen, binnenleveren en het wordt betaald. Verleden jaar heeft een Nederlands parlementslid (klokkenluider) zijn collega's opgeroepen een convenant te tekenen om hun onkosten waarheidsgetrouw in te vullen. 4 van de 732 hebben dat gedaan. Dus mag ik met rede aannemen dat 728 zich niet aan de regels willen houden. En dan hoor je een van die 728 zeggen, ja maar als iedereen het doet doe ik het ook. Hoe noemt men zoiets in de rechtspraak. Iets doelbewust aanrekenen waar je geen recht op hebt of geen dienst voor hebt geleverd. Dat is volgens mij fraude, schriftvervalsing en mijneed. Dus ze gaan wat minder frauderen als ze opslag krijgen. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Iemand die volgens de klokkenluider in het programma '2 vandaag' gebruik maakt van alle mogelijke reisvergoedingen, kan zo nog een slordige 100.000 euro belastingvrij bijverdienen. En dan moet men mij doen geloven dat Europa er is voor de gewone mensen. Ze geven wel een heel slecht voorbeeld aan de Europese burger.

Johan Mareels - Tongeren