Radio 1

De TV-reklamespot van radio 1 waar een bende verroeste Vlaamse ridders niet

Benny Rutten - Ham

meer op het woord 'leeuw' kan komen is een schande.

De ongemene minachting van de BRT voor onze Vlaamse identiteit is ongehoord.

Is zo een bende nog miljarden Vlaams belastinggeld waard?

Waar blijft de reactie van de bevoegde minister?

Op geen enkele bevolkingsgroep mag nog kritiek worden geuit want dat is

racisme, maar Vlamingen zijn blijkbaar loslopend wild voor de 'progessieve'

nestbevuilers van de openbare omroep.