Sauwens en de verkleutering

Johan Sauwens wil de verkleutering binnen het Vlaams parlement stoppen en heeft het over zijn gewijzigde stijl. Inderdaad, de vroegere Vlaamse Johan Sauwens zou in geen geval hebben meegewerkt aan die verkleutering, waarnaar hij terecht verwijst. Helaas hekelt hij een situatie die hijzelf mee in de hand werkte. In tegenstelling tot vroeger slikt hij nu de betutteling, loopt hij nu gewillig mee in het span dat door anderen in toom gehouden wordt. Tegelijk wil hij in de pers aantonen dat het tegendeel waar is. Het is zijn recht om te geloven dat Bilzerse burgers nog vertrouwen in hem stellen, net zoals het zijn recht is om te geloven dat CD&V in 2006 geen nieuwe Kris Peeters uit de toverhoed zal halen. Uiteindelijk hebben wij niets aan politici die in de pers grote woorden gebruiken, terwijl ze noch in hun eigen partij, noch in het Vlaams Parlement de stem van hun kiezers laten horen. Politici moeten het nieuws halen omwille van hun daden, niet om loze woorden. Als Johan Sauwens zich niet meer goed voelt in het keurslijf waarin hij opgesloten zit, moet hij zijn conclusies trekken, of zwijgen! In een ver verleden zou de Vlaamse Johan Sauwens immers op de barricaden gestaan hebben, zou hij zich nooit hebben laten muilkorven. Vorig jaar vroeg en kreeg hij het vertrouwen van veel mensen, ook van mensen die hem het voordeel van de twijfel gunden. In 2006 moeten hij, en de kleuterleiding, het niet meer opnieuw vragen. De kiezer zal de weg naar volwassenheid steeds duidelijker aangeven. Maar dan zal het waarschijnlijk weer de schuld van de verzuurden zijn zeker?!?

Rik Schoups - Eigenbilzen