Discriminatie

Een andere reactie van S.Y. had ik eigenlijk niet verwacht. Iemand die zonder argumenten tracht te overtuigen, zal nooit enig resultaat bereiken, en struikelt altijd over zijn eigen betoog.

J. Crevecouer - Meeuwen-Gruitrode

Zelfde aanmerking als vorige keer: eerst aandachtig lezen, dan reageren.

In één punt hebt U gelijk: het loont zich niet de discussie verder te zetten. Tengevolge van de gebrekkige kennis van de inhoud van een artikel antwoord U altijd naast de kwestie. Om bvb te besluiten dat de allochtonen beweren “dat zij het uitverkoren volk zijn”, uit: ik citeer: “Uw uitverkoren volk zijn”, is een loopje

nemen met de Nederlandse taal.

Allochtone Belgen zijn diegenen van vreemde afkomst die in het bezit zijn van een Belgisch paspoort, en daarmee zijn alle andere vreemdelingen in België bij definitie uitgesloten. (Allochtoon beduid: van vreemde afkomst)

Als U gebruik wil maken van recente studies, moet U zowel de studies van Pro en Contra gelezen hebben om een duidelijk beeld te krijgen. (met lezen bedoel ik, dat U exact begrepen hebt wat er in vermeld staat). Anders wordt de argumentatie zeer tendentieus.

Als allochtonen, volgens Uw mening, stelselmatig uit de bedrijfswereld geweerd worden, ga dan eens op zoek naar de werkelijke achtergronden, en misbruik het woord discriminatie niet stelselmatig.

Tussen de afkomst en de inborst van een persoon is een hemelsbreed verschil.

Ergens zal de term discriminatie wel toepasselijk zijn, maar nu alles over dezelfde kam scheren, is toch wel te gortig.

Tot nu toe heb ik in het geheel van Uw betoog geen enkele argumentatie gevonden, alleen een dogmatische vaststelling dat er discriminatie is. U antwoord op geen enkele vraag, maar spits Uw antwoord toe op totaal buiten de context vallende interpretaties.

Dán is er sprake van larie.