Hondenvanger ving 140 honden in 2012

In de gemeenteraad van februari interpelleerde S&D het huidige bestuur over de werking van de hondenvanger. "Samen met vier andere gemeenten werkt Houthalen-Helchteren met een hondenvanger", aldus raadslid Melissa Bosmans. "Deze hondenvanger is in dienst van de gemeente Lummen.

stijn van dingenen

Al jaren levert de man goed werk. Vanuit onze gemeentekas wordt er jaarlijks 25.000 euro betaald aan Lummen opdat de man ook in Houthalen-Helchteren kan optreden. Dat het inschakelen van zo'n hondenvanger zinvol is, bewijzen de cijfers. In 2012 moest de hondenvanger in onze gemeente liefst 140 honden vangen. Het merendeel van de honden is gechipt en wordt meteen teruggebracht naar de eigenaar. De andere honden gaan naar het asiel waar ze op hun (nieuwe) baas wachten."

Duur

"Wat echter opvalt, is dat onze gemeente de hondeneigenaars niets laat betalen als hun weggelopen dier wordt teruggebracht. In andere gemeenten moet de eigenaar wel een deel van de kosten voor de hondenvanger terugbetalen. Bij ons niet. Als je weet dat in de andere gemeenten er een gemiddelde van 60 euro per terugbrenging betaald wordt, en je weet dat er in onze gemeente 140 honden werden gevangen, dan gaat het dus om het mislopen van meer dan 8.000 euro... Bovendien moet de hondenvanger nu geregeld dezelfde loslopende honden terugbrengen. Met de invoering van een vergoeding die door de hondeneigenaars betaald moet worden, zou die laksheid en onverantwoordelijkheid van de hondeneigenaars waarschijnlijk ook verbeteren."

Goede suggestie

Het huidige gemeentebestuur vond de suggestie van S&D om eigenaars van loslopende honden een onkostenvergoeding te laten betalen als hun hond gevangen wordt, alvast interessant. Schepen Pollers beloofde de invoering van die vergoedingen te bekijken. De S&D-fractie liet alvast verstaan het dossier van nabij op te volgen. Verder suggereerde S&D ook dat men dringend moet nadenken over de toekomst van de hondenvanger. De man nadert immers stilaan zijn pensioengerechtigde leeftijd en er is niet meteen opvolging. Dit takenpakket doorschuiven naar één van de asielen is volgens S&D niet haalbaar. Deze mensen kampen nu al met een overaanbod aan taken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer