Opslisting belastingen

Volksvertegenwoordiger Annemie Roppe en haar gevolg in Spirit hebben een wetsvoorstel ingediend in Kamer èn Senaat. Volgens dat voorstel zou iedereen zelf moeten kunnen beslissen of een deel van zijn/haar belastingen naar Defensie gaat of naar een vredesfonds (dat nog niet bestaat).

Eric Veghels - Peer

Dit is absurd: de overheid int de belastingen en besteed die voor het goed functioneren van de staat en voor het welzijn van zijn burgers. Dat het in de realiteit niet altijd zo is ligt eerder aan sommige politici dan aan het systeem zelf.

Men kan dit voorstel van Spirit ook nog verder uitbreiden, bijvoorbeeld:

- Het deel van mijn belastingen dat naar de erkende godsdiensten gaat mag men mij terugstorten want ik hang geen enkele van deze godsdiensten aan.

- Met het deel dat dient voor de uitbetaling van onze politici, op elk niveau, kan men beter volksfeesten organiseren want onze politici, zeker die in de regeringspartijen, bakken er toch niets van.

Zo kan men verder blijven borduren en aan elke belastingbetaler de keus laten waarvoor exact zijn/haar belastingsgeld moet gebruikt worden.

Een droom? Nee! Een utopie? Ja!

Ik vraag mij af waar die van Spirit hun “esprit” zitten hebben.