Inkomen

Is het nog iemand opgevallen dat in deze legislatuur, waarin de combinatie socialisten-Spirit het overwicht hebben,er bestendig aan ons inkomen geknaagd wordt?

J.C.

Dure medicamenten (Vandenbroucke). Superboetes, zeer hoge brandstofprijzen die nu voor altijd de prijsstijging volledig zullen volgen en de daling voor de helft. Nog duurdere hospitaal facturen(Stevaert).

Bert Anciaux heeft er ook een handje van aan om belastingsgeld te verkwisten met zijn fantasiën.

Alles dat niet in de Index is opgenomen, is duurder geworden.

Om het kort te maken, de sossen kosten ons handenvol geld.

Hoe kan de VLD zijn belastingverlagingbelofte nakomen als de socialistische partner met “alles gratis” het belastingsgeld door ramen en deuren buiten smijt.

Vroeger verkochten de socialisten hun dogma met veel gebulder en scheldpartijen (Tobback Sr, alleen present mét telefoonboeken), nu is het slijmen aan de beurt. Dit maakt hen natuurlijk niet minder gevaarlijk!

Dat er nu zoveel sossenkinderen op het politiek toneel verschenen zijn, zou dat iets met roeping of met lucratief inkomen te maken hebben? Volgens de stommiteiten die we tot nu toe gezien hebben zou men eerder besluiten dat het om het inkomen gaat. Tobback heeft ons ook altijd de “underdog” voorgespiegeld om zijn inkomen zoveel mogelijk in het duister te houden. Was het dan toch niet aangemeten aan zijn “prestaties”?

Stevaert vond het niet nodig om het standpunt van de bevolking te respecteren inzake allochtonen. Dat is nu eens echt rekening houden met de kiezer.

Het officiële standpunt van de Sossen, “we zijn daar voor de werkman”, zijn alleen holle woorden.

In de realiteit heeft de werkman bij hen niets in de pap te brokken.

Eigenlijk spijtig dat de Belg zo’n slecht geheugen heeft tijdens de verkiezingen.

J.C.