Industrieterrein Opglabbeek

Graag zou ik willen reageren op het artikel over het industrieterrein van Opglabbeek.

Antoon Poloriva - Opglabbeek

Meneer Wijns ligt niet alleen wakker.Ook ik , en met mij ook andere mensen van de

Weg naar Zwartberg , zeker degene die grenzen aan de NV Maasland.

Na de goedkeuring van het Bijzonder plan van aanleg”Maasland “, waartegen we een bezwaarschrift hadden ingediend gaat het hier ook van kwaad naar erger.

Afspraak was dat achter onze woningen gebouwen kwamen met een bufferzone van

50 meter.Deze zijn er niet gekomen .Wel onnoemelijk veel grond en puin( vervuilt dat

weten wij niet).In de zomer van 2004 is hier reeds puin gebroken op minder dan 50 m

achter de woningen .Zonder vergunning.Hier is door mij bij de gemeente klacht tegen ingediend voor lawaai en stofhinder. Tegenwoordig wordt er puin aangevoerd uit

Zutendaal .Het gemeentebestuur, hoofd tech.dienst en milieuambtenaar hebben weet

van onze klachten, toch vinden ze het nodig om Maasland nu een vergunning te ver-

lenen voor een puinbreekinstallatie. Nog meer lawaai en stof op minder dan 50m.

Maar ja wie interesseert het of enkelingen bij mooi weer een deur of venster kunnen

openen of de was buiten hangen .

Geld maakt macht ook hier in Opglabbeek .

De burgemeester vind het belangrijker klacht in te dienen tegen het muziekje van een

Ijscremecar of een helikopter die op 5km in Zwartberg land .