Discriminatie

Typisch een reactie die je van iemand als J.C. kon verwachten.

S. Yilmaz - Genk

J.C. , de allochtonen zijn niet afkomstig van een en hetzelfde volk.

En uitverkoren zijn ze ook niet, hebben ze ook nooit beweerd trouwens.

J.C., als jij als autochtoon gelooft dat er geen discriminatie is van

allochtone Belgen op de arbeidsmarkt is de discussie voor mij afgesloten.

Eigenlijk wilt dit zeggen dat je de realiteit niet voor ogen wilt zien.

Want alle recente studies in dit verband bewijzen dat er degelijk

discriminatie is tov allochtonen en niet alleen maar op de arbeidsmarkt.

Discriminatie is NOOIT goed te praten.

En de werkloosheid is een groot maatschappelijk probleem voor de Vlamingen,

wie heeft ooit maar eens het tegendeel beweert ???

Maar voor de allochtone Vlamingen is het probleem vele malen groter.

Alle werkgevers hebben totale vrijheid iemand te werk te stellen of te

weigeren, dat is juist maar als ze stelselmatig allochtonen weren uit hun

bedrijf omdat ze allochtoon zijn is dit pure discriminatie.

En de rest is maar larie!!