Communautair

Volgens bronnen van Le Soir 9 maart) zou de minister uit Oostende verklaard hebben dat de uitbreiding van Brussel tot de faciliteitengemeenten daarrond voor hem niet ondraaglijk zou zijn. Mij verwondert geenszins deze toegeving vanwege degene die in 1995 (samen met Dehaene) het antenne-decreet aan de Franskiljons van Voeren cadeau gaf.

Jean Baerten - Spanje

Gedurende jaren werd gezegd en geschreven dat dit door de Raad van State zou afgeschoten worden, maar m.i. gebeurde dit nog niet. Ik hoop dat iemand mij het tegengestelde kan melden . Maar, hoezeer ik hem in budgetkwesties apprecieer, des te meer ik hem in communautaire zaken wantrouw. Een grondwetspecialist, hij zij van Vlaamse afkomst, is niet noodzakelijkerwijze een verdediger van de Vlaamse zaak. Zo iemand zou zijn spitstechnologie aanwenden om geen politieke toegevingen te doen in ruil voor Vlaams Brabant terwijl hij er geen eiste toen Waals Brabant aan Michel werd overgeleverd.