Broederlijk Delen

Deze periode krijgt de burger traditiegetrouw het bezoek van gekende mensen uit de buurt die zich inzetten voor deze zaak.Ik ben nochtans van mening dat van de miljoenen Euro die Vlaanderen schonk aan de aktie Tsunami 12-12 wel een paar miljoen zouden kunnen ten goede komen aan broederlijk delen.Waar worden de enorme kapitalen gebruikt,geparkeerd of beheerd ? Zaterdag vond ik tussen mijn “lijfkrant” een brief gericht aan “Geachte lezer van Het Belang” ,afzender rode VRT “vedette” Andrea Croonenberghs,zij doet een oproep tot solidariteit.Beste Andrea richt U a.u.b op de eerste plaats tot de “rode kameraden” bij De Morgen en VRT. Of twijfelt U aan het succes ?

Georges Prinsen - Herk-De-Stad

U hebt waarschijnlijk meer vertrouwen in de lezers van deze krant,met een (volgens mijn mening) overwegend christelijk lezerspubliek.