Dierenverwaarlozing

Dat niet alle schapen zijn omgekomen door doodvriezen en/of verhongering in

Leen Bereboom - Antwerpen

het natuurreservaat ‘Altenbroek' ('s Gravenvoeren) hebben we te danken aan

het feit dat mensen klacht zijn gaan neerleggen. Anders waren er nog veel

meer slachtoffers.

Natuurpunt heeft de verantwoordelijkheid voor dit terrein. Het laten

verkommeren van deze weerloze dieren is niet alleen voor Natuurpunt een

gênante zaak maar wijst m.i. op gebrek aan opvolging en

verantwoordelijkheidszin

Hetzelfde probleem, geen bijvoeding, deed zich voor in de Hobokense Polder,

eveneens onder beheer van Natuurpunt. Daar stonden de dieren ook te

verkommeren.

Deze paarden en koeien heeft men er enkele jaren geleden geplaatst om de

natuur terug naar zijn originele toestand te brengen. Begrazing. Voor zover

ik heb kunnen terug vinden hebben er in deze schorren nooit paarden of

koeien gestaan. Deze dieren staan in een van de meest vervuilde gebieden

maar worden later wel verkocht worden als bio-vlees. Het gaat volgens mij

niet om de natuur maar een manier om dieren te kweken en aan hun dood te

verdienen.

Je zou verwachten dat je die dieren dan niet verwaarloost.

Als je geen verantwoordelijkheid kunt dragen voor je dieren moet je ze niet

houden vind ik.