Superboetes

In een tijdspanne van één maand heb ik ook kennis kunnen maken met de zogenaamde superboetes. Tweemal een overtreding voor te hard rijden. Nu ja, 62 ipv 50 en 85 ipv 70 zijn inderdaad snelheidsovertredingen. Maar of ik, samen met vele anderen, daar zo zwaar moet voor aangepakt worden, betwijfel ik toch sterk.

Een gefrustreerde werkman

Ik heb geen ongeval veroorzaakt, geen vluchtmisdrijf gepleegd en niemand vermoord. Maar als ik zie wat ik moet betalen, heb ik de indruk dat ik al deze misdrijven tezamen gepleegd heb. En wil degene die nog nooit eens te hard gereden heeft, nu opstaan aub. Deze twee overtredingen kosten mij een groot gedeelte van mijn gezinsbudget dat ik voor andere zaken nodig heb. Als vertegenwoordiger doe ik ongeveer 50.000 km per jaar en dit reeds ongeveer 25 jaar. De kans dat men mij kan betrappen op een overtreding is dus redelijke malen groter dan iemand die maar af en toe eens op de baan is. Dat ik een boete moet betalen voor een overtreding kan ik begrijpen maar dergelijke hoge boetes hebben niks meer te zien met verkeersveiligheid doch alles met ordinaire geldklopperij vanwege onze bestuurders. En daar knelt nu net het schoentje. Onze bestuurders in casu parlementariërs en senatoren die zorgen voor de wetgevende macht, hebben iedere voeling met de realiteit verloren. Zelf zijn het poenscheppers in het kwadraat geworden die iedere maand als het ware bedolven worden onder hun torenhoge salarissen. Bij hen stroomt het geld binnen als ware het water. Een betere omschrijving is daar niet voor. Zij hebben er geen idee meer van wat het betekent om nog echt te moeten werken voor een maandloon, laat staan dat ze zouden weten wat het is voor vele mensen om daar dan nog een groot gedeelte te moeten van afgeven aan de zogenaamde superboetes. Het zijn wereldvreemde grootverdieners geworden die enkel en alleen nog oog hebben voor het grote geld dat ze maandelijks binnenrijven. En dat Stevaert, de uitvinder van de superboetes, mij niet meer komst spreken van een “verzuurde maatschappij”. Ik ken geen verzuurde maatschappij. Ik ken alleen maar gewone en hardwerkende mensen die pisnijdig geworden zijn op onze politiekers. En dit is voor een groot gedeelte te wijten aan de superboetes die gehanteerd worden want de meeste onder ons hebben er ondertussen al wel eens mee kennis gemaakt nietwaar? En terwijl wij allemaal elke dag opnieuw met inbraken in onze straat en omgeving geconfronteerd worden, staat de politie op de hoek van diezelfde straat om de nietsvermoedende brave werkende burger nog wat extra geld uit de zakken te kloppen. Ach ja, als ik die boetes niet betaal, kan ik dan kiezen voor een vervangende gevangenisstraf? Onder 1 jaar opsluiting moet je toch niet gaan zitten